x Zoeken

Grip op je dip is een evidence-based praktische cursus voor jongeren met depressieve klachten met als doel het voorkomen van een depressie. De cursus bestaat uit 6 chatsessies van elk ongeveer 1,5 uur. Jongeren volgen de online cursus samen met 6 tot 8 cursisten, onder begeleiding van een deskundige in een gesloten chatbox. Tussen de bijeenkomsten maken de jongeren thuis opdrachten in de online huiswerkplek.

Trimbos-instituut
De Jutters
Indigo
Dimence

Grip op je dip werkt!

De interventie Grip op je Dip leidt tot afname van angst- en depressieklachten. Er is niet alleen is sprake van een afname van de klachten, er is ook een toename geconstateerd van het gevoel greep te hebben op het leven.  De verbetering bij de cursisten houdt stand na 6 maanden. Het onderzoek is uitgevoerd bij 244 jongeren met subklinische tot matige depressie, waarbij de helft de online groepscursus volgde en de andere helft op de wachtlijst stond. Het relatief grote effect dat is gevonden op depressie, hangt mogelijk samen met de sociale steun van de participanten onderling, bovenop de begeleiding van de cursusleider.

Lees hier de samenvatting Proefschrift

Bekijk website

ja graag

Eerste Nederlandse RCT naar een online groepsinterventie voor jongeren met depressie

Beveiligd e-mail systeem

Grip op je dip heeft een eigen beveiligd e-mail systeem waar dossiers van alle deelnemers worden opgebouwd en waar de professionals te allen tijde een helder overzicht hebben van alle communicatie met de cliënten.