x Zoeken

De Groeifabriek Forensische Zorg is een online interventie die het geloof in de eigen kracht bij jongeren versterkt. Jongeren leren in zes sessies denken met een zgn. ‘groeimindset’. Met een groeimindset geloven jongeren dat zij de potentie hebben om verandering aan te brengen in hun leven.

De Groeifabriek Forensische Zorg is een ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, Pluryn en drie justitiële jeugdinrichtingen te weten Teylingereind, Lelystad en Eikenstein.

Spin-off van de winnaar van de European Platform for Rehabilitation innovatieprijs 2014

Made in prison

De deelnemers aan  De Groeifabriek Forensische Zorg worden gedurende de volledige interventie begeleid door Karim en Reynaldo van stichting Made In Prison.  Deze stichting heeft als missie: “gevangenen empoweren, jongeren bewust maken, ouders en leraren op de hoogte stellen en vooral een brug slaan tussen de samenleving en mensen met een detentieverleden.

Kennisoverdracht via animaties

In korte en goed te begrijpen animaties leren deelnemers stap voor stap hoe zij een groeimindset kunnen ontwikkelen. Nieuwsgierig?! Bekijk de video hiernaast!